{:cs}

Jsme malá nezisková organizace, která vznikla v reakci na uprchlickou krizi a odmítavý postoj velké části  české veřejnosti, s cílem najít nějaký efektivní způsob, jak se postavit beznaději a učinit život lidí na útěku snesitelnějším.  Každý rodič v uprchlickém táboře se potýká s náročnými změnami emocí a chování u svých dětí. Proto bychom chtěli těm, kteří jsou dětem nejblíž, předat odborné a zároveň jednoduché informace o tom, co pro léčení traumatu u dětí (ale i u sebe) mohou udělat. Myslíme si, že je možné jim pomoci, a tak to zkoušíme.

Spolupracující odborníci:

Peter Pöthe:
Psychiatr a psychoterapeut pro děti a dospívající. Autor publikací o psychoterapii dětí, vede vycvik dětské psychoterapie. Zabývá se problematikou traumatizace v dětství.

Věra Roubalová:
Psychoterapeutka a supervizorka ČIS, specializace: sociální pracovníci, uprchlická a cizinecká problematika, rodiny po holocaust.{:}{:en}

We are a small nonprofit organization that came into being in response to the refugee crisis and the negative attitude of a major part of the Czech public towards it. Our intention is to find effective ways of making refugees’ lives more tolerable and easier. All parents in refugee camps face difficult changes in the emotions and behaviour of their children, therefore, we would like to provide them, with simple, yet professional information about what they can do to help treat trauma in their children (and themselves).

We believe that it is possible to help and so we are doing our best.

Cooperating experts:

Peter Pöthe:
Psychiatrist and psychotherapist for children and adolescents. Author of publications on children’s psychotherapy, lectures child psychotherapy training. Specialises in traumatisation in childhood.

Věra Roubalová:
Psychotherapist and supervisor of CIS, specialisations: social workers, refugee and foreigners, families after holocaust{:}