Pomáháme rodičům, aby mohli pomoci svým dětem

Prevence a léčení traumatu u dětí postižených válkou - Sýrie

Čeho se snažíme dosáhnout

 • Překlad knihy P. Levina/M. Kline: Trauma-Proofing Your Kids zprostředkovávající rodičům traumatizovaných dětí informace a dovednosti, jak dětem pomoci souběžně s/nezávisle na těžko dostupné pomoci odborníků
 • Cílový jazyk: Arabština
 • Vypracování 30-stránkové zhuštěné a zjednodušené verze pro ty rodiče, kteří nemají kapacitu přečíst všech 271 stran
 • Ve spolupráci s organizacemi Hurraas Child Protection Network a Syria´s Bright Future určeno k distribuci do uprchlických táborů v Turecku (Gaziantep)
 • 30-ti stránková příručka je určena také pro uprchlické tábory v Řecku a Srbsku, ve spolupráci s českou organizací Pomáháme lidem na útěku

Současná situace syrských dětí:

Na základě výzkumu psychického zdraví syrských dětí, publikovaného organizací Save the Children v roce 2017, bylo zjištěno, že 84% dospělých a téměř všechny děti uvádějí jako hlavní příčinu psychologického stresu bombardování a odstřelování, 89% děti je více vystrašených a nervózních,  80% dětí a adolescentů více agresívních, 71% dětí trpí nočním pomočováním a únikem moči během dne (tj. příznaky toxického stresu a post-traumatické stresové poruchy), 2/3 dětí ztratily někoho blízkého/zažily bombardování či odstřelování/utrpěly nějaké válečné zranění, 48% dospělých bylo v kontaktu s dětmi, které ztratily schopnost mluvit či se u nich projevila jiná porucha řeči,  49% uvedlo, že děti pravidelně nebo stále prožívají žal či extrémní pocity smutku a 78% dětí tyto pocity zažívá občas.

Autoři knihy se zaměřili především na tato témata: 8 kroků poskytování první pomoci pro prevenci traumatu, rozvíjení klidné přítomnosti na straně rodičů pro poskytnutí vhodné podpory, obnova psychické odolnosti pomocí her (příklady léčebných dětských her a uměleckých aktivit, říkanky a obrázky posilující vnitřní zdroje, vytváření léčivých příběhů), uvolňování energie traumatu, postupy zpracování zármutku, pomoc při katastrofických a masových pohromách, postupy pro specifické situace (úmrtí, rozvod, sexuální zneužití, šikana, střelba), zpracování krize ve skupinách, aktivizace skupin a komunit.

Odhadované náklady / výdaje:

 1. Překlad knihy Trauma-Proofing Your Kids do arabštiny – 271 stran/250,- Kč/normostrana – 67 750,- Kč
 2. Korektura – 271 stran/100 Kč/normostrana – 27100,- Kč 
 3. Tisk – 1000 výtisků knihy – určeno pro potřeby pracovníků uprchlických táborů a rodičů traumatizovaných dětí – 110 000,- Kč
 4. Grafická úprava textu – 271 stran/50,- Kč – 13 550,- Kč
 5. Vytvoření  30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze – Cca 30 hodin (300,- Kč/hod) – 9 000,- Kč
 6. Překlad 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze do arabštiny – 30 stran/250,- Kč – 7 500,- Kč
 7. Korektura 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze – 30 stran/100,- Kč – 3 000,- Kč
 8. Tisk – 10 000 výtisků 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze – určeno pro rodiče traumatizovaných dětí  – 70 000,- Kč
 9. Grafická úprava textu zhuštěné a zjednodušené verze – 30 stran/50,- Kč – 1 500,- Kč

Celková částka: 309 400,-  = $14 084,-*  or  11 850,-*

(*)_ Přibližný odhad dle aktuálních změn