Překlad knihy P. Levina/M. Kline: Trauma-Proofing Your Kids zprostředkovávající rodičům traumatizovaných dětí informace a dovednosti, jak dětem pomoci souběžně s/nezávisle na těžko dostupné pomoci odborníků

Vypracování 30-stránkové zhuštěné a zjednodušené verze pro ty rodiče, kteří nemají kapacitu přečíst všech 271 stran

Ve spolupráci s organizacemi Hurraas Child Protection Network a Syria's Bright Future určeno k distribuci do uprchlických táborů v Turecku (Gaziantep)

30-ti stránková příručka je určena také pro uprchlické tábory v Řecku a Srbsku, ve spolupráci s českou organizací Pomáháme lidem na útěku

Marek Hilšer
Lékař a kandidát prezidentských voleb 2018

"Děti jsou to nejdůležitější v životě. Každý rodič dobře ví, jak moc je ochoten pro štěstí vlastních dětí obětovat. A snad jen matka a otec dokáží plně pochopit bolest, kterou přináší bezmoc nad utrpením dítěte. Válka v Sýrii způsobuje utrpení milionům nevinných dětí a jejich rodičům. Naším lidským úkolem je jim pomoci a hledat cesty, jak jejich utrpení mírnit.Velice si vážím těch, kteří nejsou lhostejní a konkrétními cestami se snaží pomoci. I zdánlivě malý krok, jako je překlad knihy s důležitými informacemi a její zjednodušení a adaptace pro prostředí uprchlických táborů v podobě malé knížky a obrázkové verze může být významnou pomocí syrským rodičům a jejich dětem."

Věra Roubalová

Text to be added later

Současná situace syrských dětí:

Na základě výzkumu psychického zdraví syrských dětí, publikovaného organizací Save the Children v roce 2017, bylo zjištěno, že 84% dospělých a téměř všechny děti uvádějí jako hlavní příčinu psychologického stresu bombardování a odstřelování, 89% děti je více vystrašených a nervózních,  80% dětí a adolescentů více agresívních, 71% dětí trpí nočním pomočováním a únikem moči během dne (tj. příznaky toxického stresu a post-traumatické stresové poruchy), 2/3 dětí ztratily někoho blízkého/zažily bombardování či odstřelování/utrpěly nějaké válečné zranění, 48% dospělých bylo v kontaktu s dětmi, které ztratily schopnost mluvit či se u nich projevila jiná porucha řeči,  49% uvedlo, že děti pravidelně nebo stále prožívají žal či extrémní pocity smutku a 78% dětí tyto pocity zažívá občas.

Autoři knihy se zaměřili především na tato témata: 8 kroků poskytování první pomoci pro prevenci traumatu, rozvíjení klidné přítomnosti na straně rodičů pro poskytnutí vhodné podpory, obnova psychické odolnosti pomocí her (příklady léčebných dětských her a uměleckých aktivit, říkanky a obrázky posilující vnitřní zdroje, vytváření léčivých příběhů), uvolňování energie traumatu, postupy zpracování zármutku, pomoc při katastrofických a masových pohromách, postupy pro specifické situace (úmrtí, rozvod, sexuální zneužití, šikana, střelba), zpracování krize ve skupinách, aktivizace skupin a komunit.

Syrian child, photo by Alessio Romenzi

Odhadované náklady / výdaje:

 1. Překlad knihy Trauma-Proofing Your Kids do arabštiny
  271 stran/250,- Kč/normostrana – 67 750,- Kč

 2. Korektura
  271 stran/100 Kč/normostrana – 27100,- Kč 

 3. Tisk - 1000 výtisků knihy – určeno pro potřeby pracovníků uprchlických táborů a rodičů traumatizovaných dětí - 110 000,- Kč

 4. Grafická úprava textu
  271 stran/50,- Kč – 13 550,- Kč

 5. Vytvoření  30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze
  Cca 30 hodin (300,- Kč/hod) – 9 000,- Kč

 6. Překlad 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze do arabštiny
  30 stran/250,- Kč – 7 500,- Kč

 7. Korektura 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze
  30 stran/100,- Kč – 3 000,- Kč

 8. Tisk - 10 000 výtisků 30-ti stránkové zhuštěné a zjednodušené verze – určeno pro rodiče traumatizovaných dětí  - 70 000,- Kč

 9. Grafická úprava textu zhuštěné a zjednodušené verze
  30 stran/50,- Kč - 1 500,- Kč

Celková částka: 309 400,-  = $14 084,-*  or  11 850,-*  

(*)_ Přibližný odhad dle aktuálních změn

Jako další krok plánujeme zprostředkování odpovídajícího terapeutického výcviku pro participující pracovníky uprchlických táborů.

V současné době projekt finančně podporuje společnost SVORTO.cz, Lush Česká republika a pan David Adámek.

Jsme připraveni na spolupráci se zainteresovanými nevládními organizacemi pracujícími s rodinami uprchlíků v EU.

Děkujeme mnohokrát za Váš příspěvek! Umožní nám pomoci zranitelným dětem prostřednictvím podpory jejich nejbližších! Uveďte prosím, v darovací smlouvě nebo v políčku „poznámky“ na našem transparentním bankovním účtu, pokud má být váš finanční dar použit výhradně pro účely překladu, tisku a distribuce nebo zda může být použit také pro účely umožňující fungování naší neziskové organizace.

 

Neváhejte si stáhnout naši brožuru
Anglicky nebo Česky

Prevence a léčení traumatu u dětí postižených válkou – Sýrie

Downloaded 71 times.

Prevention and Healing of Trauma in Children Affected by War – Syria

Downloaded 27 times.

Češi pro Sýrii z.s.

Humanitární Iniciativa

Identifikační číslo: 06086322

Sídlo: Cimburkova 916/8, 130 00, Praha 3

Bankovní spojení:  Fio Banka |  2801225217/2010  |

SWIFT/ BIC: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ67 2010 0000 0028 0122 5217

info@cesiprosyrii.org - www.cesiprosyrii.org