photo by Alessio Romenzi

Vítejte na stránkách humanitární iniciativy ČEŠI PRO SÝRII.
Pomáháme těm nejzranitelnějším obětem válek a snažíme se učinit životy lidí na útěku snesitelnější.

 

Kdo jsme?

Jsme malá nezisková organizace, která vznikla v reakci na uprchlickou krizi a odmítavý postoj velké části české veřejnosti a politické reprezentace,
s cílem najít nějaký efektivní způsob, jak se postavit beznaději a učinit životy lidí na útěku snesitelnějšími.  

Naším hlavním projektem je projekt 

Prevence traumatu u syrských dětí

Program pro rodiče, učitele, sociální pracovníky a pomáhající profese, spolufinancovaný programem Erasmus Rady EU.

  • později rozšířeno o dětské uprchlíky i z dalších zemí

Děti na útěku jsou vyděšené, protože viděly a prožily věci, které těžko zpracovávají i dospělí lidé.

Pomáháme rodičům a těm, kteří jsou dětem nejblíž, aby mohli pomoci.

Naše materiály nabízí informace, návody a aktivity, které dětem pomohou uvolnit sevření a energii traumatu. 
Byly vytvořeny tak, aby mohly být využity bez další odborné podpory.  

Malým příspěvkem můžete přispět i vy. Váš empatický přístup nám umožní pomoci zranitelným dětem prostřednictvím pomoci jejich nejbližších.