Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je spolek Češi pro Sýrii, z. s., Cimburkova 916/8, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@cesiprosyrii.org
3. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují ty, které nám sami sdělíte pro účely vystavení darovací smlouvy: jméno a příjmení, e-mail, adresa.
4. S Vašimi údaji je zacházeno s respektem.
5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
2. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje.

III. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je vystavení darovací smlouvy.
Tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat na info@cesiprosyrii.org.

IV. Jak dlouho se Vaše osobní údaje uchovávají?
Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je souhlas odvolán, nejdéle však 5 let.

V. Kdo má k osobním údajům přístup?
1. S Vašimi osobními údaji je vždy nakládáno s respektem a úctou, nepředáváme ani nesdělujeme třetím osobám.
2. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze členové zapsaného spolku Češi pro Sýrii.
3. Veškeré zpracování vašich osobních bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, šifrování.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním údajů k vystavení Darovací smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.