Ohlasy a doporučení

9781556436994-683x1024

Doporučení Trauma Proofing Your Kids, P. Levine a M. Kline

Lisa R. LaDue, MSW, hlavní poradkyně National Mass Fatalities Institute v Iowě, pověřená Červeným Křížem prací s traumatizovanými lidmi pro Pentagon Special Response Team, 11.9. ve Washingtonu: „Tato práce s traumatizovanými dětmi je tou nejcennější metodou, jíž jsem objevila, která pomáhá dětem znovu získat vitalitu, zmírnit symptomy a rozvinout odolnost proti budoucím hrozbám“.

 

Doporučení projektu

Peter Levine, PhDr.

„Plně tento projekt podporuji. Trauma nemusí být na celý život.“

„Publikace Trauma Picture Book je cenným zdrojem informací pro ty, kteří usilují o zmírnění utrpení dětí, které prožily hrůzy války, ať už v Sýrii či jinde na světě. Jsem rád, že jsem se mohl alespoň malou měrou podílet na zpřístupnění těchto informací těm, kteří je potřebují.

Peter Levine se studiem a léčbou traumatu zabývá už 45 let. Má doktorát z lékařské biofyziky a psychologie a je zakladatelem Somatic Experiencing. Vyučoval a léčil trauma v léčebných centrech, nemocnicích a centrech pro zvládání bolesti ppo celém světě. Také pracoval jako poradce pro NASA. 

Maggie Kline, MS, MFT

„Ze srdce si přeji, aby  tato malá knížka Trauma Picture Book, s láskou vytvořená pro děti a jejich rodiče, přinesla naději těm, kteří trpí. Kéž také přinese požehnání odvážným lidem, kteří skrze řadu pomáhajících profesí využijí tyto praktické metody k posílení odolnosti uprchlických rodin a může tak začít proces léčení traumatických zranění.

S přáním všeho dobrého a nadějí v lepší budoucnost“,

Maggie Kline, MS, MFT.

Magda Vašáryová

herečka, diplomatka, státní úřednice a politička

„Nesmíme byt lhostejní k osudům dětí, ať žijí v různých částech světa. Neslyšíme jejich pláč a možná už ani nemají slzy. Ale naši lidé jsou připraveni jim pomoci. Konflikt v Sýrii, jejich vlasti, trvá již déle než II.světová válka a pořád vytváří a zanechává miliony traumatizovaných dětí. Je velice důležité podat pomocnou ruku nejen jim, ale hlavně jejich rodičům a příbuzným. Proto soucitní lidé u nás připravili publikaci s informacemi o možnostech eliminovat trauma podle zkušenosti od nás, aby si i laikové dovedli poradit s neštestími, kterému jsou ti malí vystaveni. To je to nejmenší, co můžeme pro ně udělat a já to chci podpořit. Děkuji ze srdce všem, kteří neztratili v této chaotické době velkou dávku humanity.“

Věra Roubalová

psychoterapeutka a poslední mluvčí Charty 77 

“Podle mých terapeutických i životních zkušeností nese člověk nejhůře bezmoc. A ta provází lidi prchající před válkou, před diktaturou vrchovatě. Provází také lidi žijící dlouhé roky v uprchlických táborech. Tito lidé zažili strašlivá traumata. Už roky bezmocně přihlíží politikům, kteří přes jejich hlavy získávají moc, území, peníze. Bezmocně prožívají všechno to utrpení, které jsou lidé schopni si navzájem napáchat. Bezmocně však přihlížejí i ti, kteří by chtěli uprchlíkům pomoci.

Proto vítám, že spolek Češi pro Sýrii vydává brožurku, v níž velmi fundovaně a citlivě vybírá to nejdůležitější ze dvou vynikajících odborných knih zabývajících se prevencí a léčbou traumatu dětí od autorů Peter. A. Levine a Maggie Kline.

Je to velká pomoc rodičům i ostatním, kteří v uprchlických táborech pomáhají dětem. Jde o to, pokud možno předejít dlouhodobé traumatizaci dětí. Celý text této malé publikace je přístupný a srozumitelný. Prakticky ukazuje, jak tato pomoc může probíhat. 
Při traumatických událostech dochází k „zahlcení těla“ obrovským napětím. Pomalé a regulované techniky, popsané v brožuře, uvolňují toto napětí, které jinak, když zůstane v těle, způsobuje různé post-traumatické symptomy. V principu jde o to, opakovaně umožnit dětem v bezpečném a empatickém vztahu vyjádřit a prožívat své pocity. 

Postupy jsou popsány vystižně a stručně. Popsané techniky pomáhají také nalézt v dítěti nové zdroje, novou sílu. Ukazují, jak je možné zpracovat smutek, žal, truchlení.
Velice si cením práce Kateřiny Honzíkové i činnosti spolku Češi pro Sýrii. Je potřebným přínosem právě v době zoufalé bezmoci, kdy nikdo neví, kdy a jak konflikt v Sýrii skončí a jak dlouho ještě budou další a další lidé traumatizovaní. 

Velice děkuji za tento vzácný střípek naděje.”

Marek Hilšer

Lékař a kandidát prezidentských voleb 2018
„Děti jsou to nejdůležitější v životě. Každý rodič dobře ví, jak moc je ochoten pro štěstí vlastních dětí obětovat. A snad jen matka a otec dokáží plně pochopit bolest, kterou přináší bezmoc nad utrpením dítěte. Válka v Sýrii způsobuje utrpení milionům nevinných dětí a jejich rodičům. Naším lidským úkolem je jim pomoci a hledat cesty, jak jejich utrpení mírnit. Velice si vážím těch, kteří nejsou lhostejní a konkrétními cestami se snaží pomoci. I zdánlivě malý krok, jako je překlad knihy s důležitými informacemi a její zjednodušení a adaptace pro prostředí uprchlických táborů v podobě malé knížky a obrázkové verze může být významnou pomocí syrským rodičům a jejich dětem.“